اطلاعات صوفی

رستوران واحدي خدماتي است كه با استفاده از نيرو هاي ماهر و مديريتي كارامد منحصرا وبه صورت تخصصي در زمينه تهيه يك غذاي كامل فعاليت ميكند. در يك رستوران انواع غذاهاي دريايي- انواع غذاهاي كه با گوشت سفيد (مرغ..بوقلمون)و قرمز (گاو.گوسفند)ويا بصورت تركيبي از موارد فوق تهيه وطبخ ميگردد. البته از آنجاي كه در اين شغل هدف جلب رضايت مشتري ميباشد .مواردي نيز وجود دارد كه غذا به درخواست وسليقه مشتري تهيه ميگردد. علاوه بر غذا انواع سالادهاي ايراني وخارجي – دسرها- سوپها- نوشيدنيها - سرويس دهي مناسب. همراه با محيطي آرام و زيبا از ويژگيهاي كلي يك رستوران است * غذاهاي رستوران از ويژگيهاي به شرح زير برخوردار است 1 غذاها به صورت پرسي ودر ظرف چيني تهيه ميگردد 2 وزن گوشت استفاده شده در اكثر غذاها بجز خورشتها در حدود 200گرم ميباشد. 3 كليه غذا ها به صورت گرم تهيه ميگردد.و به دو دسته ايراني و فرنگي به شرح زير تقسيم ميگردد. الف) غذاهاي ايراني شامل انواع كباب ها مثل كباب كوبيده .جوجه كباب. بختياري.كباب برگ.شيشليك. لاري گوشت .لاري مرغ.كباب بوقلمون. فيله كباب. كباب ماهي. كباب قفقازي. كباب مخصوص .... انواع خورشتها مانند خورشت قيمه .خورشت سبزي.خورشت كرفس.خورشت بادمجان. .... انواع غذاهاي سنتي مانند ديزي. كلم پلو. باقلا پلو .... انواع غذاهاي پلويي مانند باقلا پلو با ماهيچه. باقلا پلو با ران بره . عدس پلو باگوشت. عدس پلو با مرغ. زرشك پلو با مرغ و زرشك پلو با گوشت. سبزي پلو با ماهي. كلم پلو. مرصع پلو. لوبيا پلو. استامبلي پلو با گوشت بره. . . ب) غذاهاي فرنگي شامل انواع استيكها مانند تورنيدو .فيله منيون. فيله استيك ماداگاسكار .استيك كاردينال. استيك با سس تاتار. ژرمن استيك. بيف استر گانف. شاتوبريان. رست بيف. ژيگو. ... انواع غذاهاي گريلي مانند شكاري. جوجه چيني .... انواع غذاهاي ماكاروني مانند اسپاگتي. خوراك ماكاروني. لازانيا. كانلوني. راويولي انواع پيتزاها مانند پيتزا گوشت وقارچ-پيتزا دريايي- پيتزا سبزيجات – پيتزا مكزيكي – پيتزا هاوائي- پيتزا مخلوط . . . انواع غذاهاي سرخ كردني مانند مرغ كنتاكي. شنيتسل مرغ. شنيتسل گوشت. فيله مرغ. خوراك ماهي سوخاري.خوراك ميگو. مرغ سوخاري. انواع غذاهاي كه داخل فر تهيه مي شود مانند بره درسته. ران درسته. ته چين مرغ. ته چين گوشت. . . . . انواع غذاهاي ايتاليايي/ مكزيكي / چيني / هندي رستوران داراي ميز اردور يا ميز سالاد ميباشد ومعمولا از سالادهاي سرد مانند سالاد روسي – سالاد شيرازي –سالاد ماكاروني – انواع سبزيجات مثل خيار .گوجه .كلم سفيد.كلم قرمز.هويج.انواع ترشيجات مثل ترشي ليته .ترشي موسير. ترشي بنه . . . به اضافه چند نوع پيش غذاي گرم مثل كشك وبادمجان –سوپ يا آش در اين ميز سرو مي شود