آدرس :

شیراز ، خیابان عفیف آباد، جنب کوچه 10

تلفن رستوران :

36284011

تلفن بیرون بر :

36280241/36261573

فست فود:

36276399/36276398

ایمیل:

Info@Soofi-Restaurants.com

فرم ارتباطی

  •